Blinden Stroken

Schriftelijke vraag 7/11/2023:

Op de Grote Markt liggen er blindengeleide stroken die volgens ons heel slecht zijn
aangelegd. Er zijn heel veel omwegen met bochten van 90° en er zijn regelmatig hindernissen
vast te stellen, zoals brommers, fitsen, reclameborden, enz.
Onlangs kreeg een horecazaak een gasboete omdat er een stoel van zijn terras op de
blinde strook stond. Is dit nog normaal, kan de gasambtenaar niet even de horecazaak
vragen hier rekening mee te houden. Waarom moeten hardwerkende mensen altijd beboet
worden en de stad niet of de organisatie van de stad. Ik verklaar mij nader:
– Het is heel zeldzaam dat deze stroken gebruikt worden en dat heeft natuurlijk tot
gevolg dat er minder aandacht aan geschonken wordt.
– Heel regelmatig staan er fietsen en brommers op. Er wordt niet ingegrepen.
– Zelfs de stad gaat in de fout. Nu staan er kermiskramen op een grote lengte op de
blinden geleide stroken. Ook met Lier Centraal als Meteoor kwam optreden stond de
vip tent op de blindenstroken.
– Wat is hierover de mening van het CBS en is volgens het Schepencollege de aanleg
van deze stroken correct en logisch aangelegd met al die bochten van 90° en vlak
tegen de terrassen?

 

Antwoord 12/12/2023:

Het is zeker mogelijk dat het onvoldoende weten waarvoor de geleidelijnen dienen, meespeelt in het feit dat
mensen, al dan niet onbewust, de lijnen blokkeren. Zo wil de LAT nog extra inzetten (bvb via een artikel in de
Peperbus) op het sensibiliseren van de Lierse bevolking over het belang van het vrijwaren van de
geleidelijnen.
Normaal gezien volgen slechtzienden de gevels maar wegens de terrassen is dat niet mogelijk op de Grote
Markt. Bovendien moet de strook minstens 60 cm verwijderd zijn van een obstakel of de rijbaan. Dit maakt dat
de strook niet enkel rond de terrassen loopt maar ook de bomen moet ontwijken (tussen de boom en de
rijbaan was niet voldoende ruimte om de strook nog aan te leggen).
Het is omwille van de branddoorgang van 4 meter niet mogelijk die lijnen vrij te houden tijdens de
novemberfoor, anders moeten we een groot aantal kramen weren. Dit is hetzelfde geval bij bv. het optreden
van Metejoor, waarbij de Grote Markt helemaal vol stond en er geen andere opties waren.
Onze dienst Handhaving probeert steeds overtreders (horecazaken met stoelen of borden, langdurig
geparkeerde fietsen…) sensibiliserend aan te spreken. Dit levert doorgaans het nodige resultaat op.

 

Conclusie:

Het antwoord is weer niet erg volledig:

  • Over de boete die opgelegd aan een horecazaak krijgen wij geen antwoord.
  • Dat deze stroken heel zeldzaam gebruik worden, ook niet.
  • Dat er geen enkele plaats zou geweest zijn met het optreden van Meteoor, dat kan niet.
  • De stad mag deze stroken dan wel innemen als het hen uitkomt. Zij krijgen geen boete. Ook elke zaterdag met de markt staan de verschillende kramen op de blinden stroken. Dan moeten de blinden thuisblijven.