Parkeerbeheer

Schriftelijke vraag van 18/02/2023

Graag zou ik meer duidelijkheid hebben over parkeerbeheer.
– Hoelang loopt het contract nog en wat is de overnameprijs?
– Gaat het CBS dit verlengen of verder werken met de huidige maatschappij?
– Wat heeft dit al opgebracht voor onze stad en welke uitgaven staan er tegenover?
– Regelmatig zijn er parkeerplaatsen afgesloten door water lekken, worden deze hersteld of zijn deze niet op te sporen? Het duurt soms lang voor deze terug vrij komen.

Antwoord 23/03/2023

Schriftelijke vraag: Parkeergarage
Geachte heer Taelman,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
– Hoelang loopt het contract nog en wat is de overnameprijs?
De concessie loopt nog tot 2033, dit is op basis van een overeenkomst die is goedgekeurd in 1999 en is
opgestart in 2001 voor 30 jaar. in 2021 werd de duurtijd van de concessie verlengd met 2 jaar.
– Gaat het CBS dit verlengen of verder werken met de huidige maatschappij?
Het college is van oordeel dat, zeker gezien de verlenging tot 2033, het niet zinvol is al uitspraken te doen
over een beslissing die pas over 9 jaar aan de orde is. Deze beslissing dient te worden genomen als er een
evaluatie is gemaakt van de volledige huurperiode en de economische situatie op dat moment.
– Wat heeft dit al opgebracht voor onze stad en welke uitgaven staan er tegenover?
Van 2001 t.e.m. 2022 heeft dit voor de stad € 8.266.599,68 aan inkomsten gegenereerd. Er zijn voor de stad
geen kosten aan verbonden.
– Regelmatig zijn er parkeerplaatsen afgesloten door water lekken, worden deze hersteld of zijn deze
niet op te sporen? Het duurt soms lang voor deze terug vrij komen.
De oorzaak van het lek bevindt zich bovengronds en valt hierdoor dus onder de verantwoordelijkheid van de
VME. Het lek is recent op de AV van de VME besproken en de syndicus wacht op het verslag hiervan om aan
de slag te gaan.