Kano Club Dode Arm

             In november 2020 is er een onderzoek geweest door een burger die vervuiling vaststelde in de waterstrook van de dode arm die ongeveer 550m lang is van noord naar zuid en achter de “kano club” passeert.

Er werden monsters genomen en niet minder dan 9 verschillende watervlooien vastgesteld en in vrij grote hoeveelheden. Enkele dagen later wordt er vastgesteld dat het water dof is en naar rioolwater ruikt. Er worden weer monsters genomen en er worden microscopische kleine deeltjes van niet natuurlijke oorsprong vastgesteld. Rood, blauw en doorschijnend.

Deze vervuiling was al op 27 november 2020 doorgegeven aan Schepenen van milieu Grootaerts die antwoord “Ik geef het door aan de dienst milieu”

Antwoord milieudienst: Wij hebben vervuiling vastgesteld dat afkomstig is van de gasfabriek en de Gaslei. De handhaving is ermee bezig en Schepenen Grootaerts houdt jullie verder op de hoogte. Tot nu toe blijft het stil rond dit donker dossier, daarom stel ik de volgende vragen:

  1. De milieudienst heeft vervuiling vastgesteld, afkomstig van de gasfabriek en de Gaslei, is dit opgelost en wat zijn of waren de oorzaken?
  2. Waarom worden de Burgers verder niet ingelicht als dit beloofd werd?
  3. Het bestuur van de “kano club” heeft onlangs nog aan de alarmbel getrokken omdat het water bevuild is.