Overzicht activiteiten

Heidebloem – wegdek

Zimmerplein parkeerplaatsen Taxi

Afscheidscentrum Kloosterheide

Voetpaden Wijngaardstraat – Blokstraat

Supermarkt Antwerpsesteenweg

Terras Berlaarsestraat 9 – horecazaak

Moevement – glas en afval

Schollebeekstraat 2019 vs. 2015

Situatie Antwerpsesteenweg nav. goedkeuring 14 november 2018

B-post rode postbussen vs. Stad Lier

Wateroverlast Hoogveldweg thv. brandweerkazerne

Lichten kruispunt ring Aarschotsesteenweg

Situatie Antwerpsesteenweg

Hondenpoep industrie Plaslaar

Peuken Leopoldplein

Doorrijdbaar maken van de Vredebergstraat richting Vismarkt 2014-2019

Fietscomfort ondermaats

Bestuursakkoord “kunstgras voorzien voor het voetbalveld Hooikt”

Elektrische draden tijdens zaterdagse markt

In de loop van de volgende 6 jaar gaan er heel wat straten vernieuwd worden.

Alle OCT’s krijgen conische vulsluis – Ingreep moet leiden tot minder verstoppingen

Oplossing voor wateroverlast Lispersteenweg

Oversteekplaats Herderin

Oplaadplaatsen elektrische fietsen

Verkeerslichten Aarschotsesteenweg – Hoogveldweg

Pallietertunnel verkeersborden duidelijkheid

Kostenplaatje Sint Gummarusstraat en fietsostrade

Hemelwater voor heel de site van Decathlon

Putdeksel – Bernard Van Hoolstraat

Verkeersbord Donk – verboden parkeren

Putdeksel – Bernard Van Hoolstraat

Wijk Zuid-Australië

Kromme Ham

Bestuurders tot op vandaag op het verkeerde been – omleidingen – Grote Markt

Handbogenhof / Kanunnik Davidlaan

Melding burger “vissen happen naar zuurtsof achter gassite”

Centrumbonnen

Stad blijft het verkeer gijselen

Eilanden Antwerpsestraat

Verlichting zebra- & voetpaden Antwerpsesteenweg

Florent Van Cauwenbergstraat / fonteinen en fonteinbakken

Dossier: Straatkolken en goten

bomen Smedestraat

Voetpaden wijk Australie

Kasseien achter grote kerk

wegdek Dungelhoeve

Dossier : Schollebeekstraat

Dossier : Vredebergstraat

5 juni 2018 – verslag Schepencollege

Lier Centraal

WK Grote Markt

Dossier : Withof – Koningshooikt

Hoek Grote Markt – Eikelstraat

Dossier : Polderbar

Dossier : Industriële afvalhoutverbranding – Heistraat Koningshooikt

Schriftelijke Vragen : Hondenpoep Bogerse plassen

Dossier : Rond punt Aarschotsesteenweg – Hoogveldweg

Dossier : Hoge velden en voetbalterreinen

Gebouw petanque club

Dossier : KMO zone Mallekot, Lier

Dossier : Halans garages – Mechelsesteenweg, Lier

Ivarem en de stad Lier

Normaalschool Berlaarsestraat, Lier

Zebrapad Mechelsesteenweg, Lier

Bewonerskaarten, Lier

firma Greif : Bollaerstraat

Dossier : Evenementenweide, Lier

Frans Bogaertslaan, Lier

Het Fort van Lier

Benevisie 2017 : Noord-Zuid fotoconfrontatie

Leopoldplein

Vredebergstraat – Vismarkt

Maaikenveld verstopte riolen

Kippenkraam Koningshooikt

Verkeerslichten Mallekot – Plaslaar

Reiniging tunnelgoten en kolken

Springkasteel doodlopende straat

Hoge parkeerdruk

Verkeersborden te laag

Ivarem verkapte belasting

Sluipverkeer Sint-Gumarusstraat

Doorgangskaarten Grote Markt

Heraanleg Kapucijnenvest